مراسم تجلیل از تلاشگران صعود موستاق آتا در مرند
با حضور مسئولین هیات کوهنوردی استان :

مراسم تجلیل از تلاشگران صعود موستاق آتا در مرند

از آقایان جعفر فلاح و امیر زمستانی  کوهنوردان مرندی که از تلاش در صعود قله موستاق آتا برگشته بودند با حضور مقامات شهرستانی واستانی تجلیل بعمل آمد دراین تجلیل باشکوه وارزشمند فرماندار محترم شهرستان مرند اقای راستگو ، ورئیس هیات کوهنوردی استان  اقای شامی نژاد و هیأت همراه ، رییس هیات کوهنوردی مرند و هیمالیانورد نامی […]

از آقایان جعفر فلاح و امیر زمستانی  کوهنوردان مرندی که از تلاش در صعود قله موستاق آتا برگشته بودند با حضور مقامات شهرستانی واستانی تجلیل بعمل آمد

دراین تجلیل باشکوه وارزشمند فرماندار محترم شهرستان مرند اقای راستگو ، ورئیس هیات کوهنوردی استان  اقای شامی نژاد و هیأت همراه ، رییس هیات کوهنوردی مرند و هیمالیانورد نامی کشورمان و افتخار کشور و آذربایجان اقای عظیم قیچی ساز وجمعی از مسؤولین ادارات شهرستان ، وکوهنوردان و پیشکسوتان کوهنوردی مرند حضور داشتند.