کارگروه پناهگاه سازی

مسئول کار گروه : عباس پاکدل دبیر کار گروه: مجید رحمان بیگی وظیفه اصلی کمیته: ایجاد جان پناه در کوههای مرتفع که معمولا صعود برای آن قلل با سختی ودشواری همراه بوده وبیش ازیک روز به طول می انجامد در صعود های زمستانی خطرات ریزش بهمن و شب مانی در قلل و جان پناه را به دنبال […]

مسئول کار گروه : عباس پاکدل
دبیر 
کار گروه: مجید رحمان بیگی

وظیفه اصلی کمیته:

ایجاد جان پناه در کوههای مرتفع که معمولا صعود برای آن قلل با سختی ودشواری همراه بوده وبیش ازیک روز به طول می انجامد در صعود های زمستانی خطرات ریزش بهمن و شب مانی در قلل و جان پناه را به دنبال داشته و از هر لحاظ (فنی – ایمنی – اجتماعی وسایر موارد مرتبط) قابل توجیح هست ،می باشد
نگهداری،حفاظت،تعمیر و توسعه پناهگاهای موجود با همکاری هیاتهای کوهنوردی شهرستانها که در قلل و ارتفاع آن منطقه جان پناه وجود دارد ویا نیاز به توسعه ویا ایجادجان پناه ای جدید از جمله وظایف این کمیته می باشد .

تذکر : ایجاد جان پناه و پناهگاه سازی همواره و درهمه برهه هایکی ازمقتضیات زندگی انسانها بوده است و دربخش کوهنوردی این نیازضروری ترازهمه جا به چشم می خورد ودرمناطق سردسیرو ارتفاعات بلندکه معمولا صعود کوهنوردان به آ ن قله ها بخصوص درزمستان حداقل دوروززمان لازم است . ایجادجان پناه درچنین ارتفاعات و قلل ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد تابدینوسیله بتوانیم دربالابردن ضریب امنیت جانی کوهنوردان سهیم باشیم . ودرتعمیم و توسعه این ورزش درمیان اقشارمختلف مردم و تسهیل برنامه های زمستانی و سنگین بخصوص درشرایط نامناسب جوی گامهای اساسی برداریم . آزانجائی که جنبه های مختلف این فعالیت به خصوص ازلحاظ ارتقاء کیفیت کارکوهنوردان و رعایت مسائل زیست محیطی قابل بحث و بررسی است اما باتوجه به اینکه حفظ کرامت انسانی و جان انسانهامهمترازهمه چیزمیباشد و همه امکانات و تجهیزات درطبیعت به جهت متعالی کردن انسانهاست لذا درنقاط مهم کوهستانی هئیت کوهنوردی آذربایجان شرقی نیزبایاری و معاضدت کوهنوردان عزیز و همیاری علاقه مندان اقدام به احداث جان پناههای هرچند ناچیزنموده است . تادر مواقع لازم مورد استفاده قرارگیرد.
درخصوص حوداث غیرمترقبه نیز این کمیته بعنوان نماینده ازطرف هئیت کوهنوردی استان درکارگروه حوادث غیرمترقبه شهرستان تبریز فعالانه شرکت داشته و راهکارهای عملی راهم دراین زمینه ( درزمان رخ دادن حادثه و اتفاقهای غیرمترقبه ) ارائه داده و با ا نسجام و سازماندهی نیروهای علاقمند و توانمنددراین رابطه آمادگی لازم رادارد . و باهماهنگی که باتمامی هئیتهای کوهنوردی شهرستانهابعمل آمده کوهنوردان فداکارآمادگی همیشگی و جدی رابرای کمک رسانی درحوداث غیرمترقبه و اتفاقات و حوداث طبیعی اعلام داشته و همکاری لازم را با ادارات هللال احمروفرمانداریهای محترم شهرستان مربوطه دارند.

نمونه تصاویرازکوهنوردان تلاشگرکه در عملیات وساخت جان پناههای موجودفعالانه شرکت داشته اند.

نمونه ای از تلاشهای یکپارچه کوهنوردان اذربایجانشرقی برای ایجاد جان پناهها
نمونه ای از تلاشهای یکپارچه کوهنوردان اذربایجانشرقی برای ایجاد جان پناهها

حمل تجهیزات به پناهگاه بزغوش سراب توسط کوهنوردان غیور اذربایجان شرقی
حمل تجهیزات به پناهگاه بزغوش سراب توسط کوهنوردان غیور اذربایجان شرقی
جان پناه قوش گلی(کمال) منطقه سهند تبریز که در سال 1376 شمسی تکمیل شد
جان پناه قوش گلی(کمال) منطقه سهند تبریز که در سال ۱۳۷۶ شمسی تکمیل شد
حمل تجهیزات برای ایجاد جان پناه بزغوش سراب
حمل تجهیزات برای ایجاد جان پناه بزغوش سراب
حمل تجهیزات برای ایجاد پناهگاه بزغوش سراب
حمل تجهیزات برای ایجاد پناهگاه بزغوش سراب
پی ریزی جان پناه گوی زنگی ( یام- مرند )
پی ریزی جان پناه گوی زنگی ( یام- مرند )
همت وتلاش کوهنوردان غیور برای حمل مصالح به جان پناه گوی زنگی
همت وتلاش کوهنوردان غیور برای حمل مصالح به جان پناه گوی زنگی
جان پناه قوش گلی(کمال) منطقه سهند تبریز که در سال 1376 شمسی تکمیل شد
جان پناه قوش گلی(کمال) منطقه سهند تبریز که در سال ۱۳۷۶ شمسی تکمیل شد
تلاش وحمل ادامه تجهیزات برای تکمیل پناهگاه بزغوش سراب
تلاش وحمل ادامه تجهیزات برای تکمیل پناهگاه بزغوش سراب

کلید واژه ها