- وب سایت رسمی وخبری هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربايجان شرقی - http://www.tabrizmount.com/site -

کارگروه شهرستانها

مسئول پیگیری امور هیاتهای شهرستانها : ناصر صفایی