کارگروه غارنوردی

مسئول کارگروه : باقر صمدیان دبیر کارگروه : – آخرین مرز ناشناخته سیاره ما، دنیای مملو از قدرت بی انتهای طبیعت، جهانی از زیباییهای ویژه در اعماق تاریکی های تمام نشدنی، مکانی فوق العاده برای اکتشاف و دیدن، جایی که توانایی هر علاقمند به ورزشهای درون طبیعت را به چالش می طلبد …غارنوردی در ایران: رشته غارنوردی […]

مسئول کارگروه : باقر صمدیان
دبیر کارگروه : –

 
آخرین مرز ناشناخته سیاره ما، دنیای مملو از قدرت بی انتهای طبیعت، جهانی از زیباییهای ویژه در اعماق تاریکی های تمام نشدنی، مکانی فوق العاده برای اکتشاف و دیدن، جایی که توانایی هر علاقمند به ورزشهای درون طبیعت را به چالش می طلبد …
غارنوردی در ایران: 
رشته غارنوردی از سال ۱۳۲۴ به همت آقای منوچهر مهران و تعدادی از کوهنوردان باشگاه پیکار تهران و شیراز با بازدید از غار شاپور در نزدیکی شهر کازرون استان فارس آغاز گردید. پنج ماه بعد با بازدید از غار مغان توسط مرحوم مهران و تعدادی از کوهنوردان تهرانی و مشهدی این کار ادامه می یابد و کوهنوردان باشگاه نیرو و راستی از سال ۱۳۲۶ به بعد بیشترین فعالیتها را انجام دادند، از دیگر هیئتهایی که در این راه پیشقدم بودند می توان از هیئت غارشناسان ایران که به همت آقای چنگیز شیخلی در سال ۱۳۲۵ تشکیل شد و تعدادی از گروههای آزاد نام برد.
از جمله می توان به فعالیت غارنوردان در منطقه زاگرس اشاره کرد، مانند غارنوردی دو نفره (مرحوم غدیر یزدانی و محمد نوری) در غار عمیق پراو و کشف غارهایی همچون قوری قلعه و…
غارنوردی نوین:
در سالهای اخیر نیز با توجه به توسعه ورزش غارنوردی و توجه ویژه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به این امر و نیز تشکیل انجمن غار و غارشناسی ایرانیان، استفاده از اساتید این رشته از کشورهای لهستان و فرانسه و وارد شدن سیستم (SRT(Single Rope Technique باعث سرعت گرفتن حرکت این رشته ورزشی از لحاط فنی و علمی گردیده و حاصل آن تربیت نسل جدید غارنوردان در دهه اخیر می باشد.
اکتشافات جدید همراه با نقشه برداری، عکاسی، غواصی و مطالعات علمی گسترده بر روی غارهای ایران، همانند اکتشاف غار” سم” در استان گلستان و غار “دوسر” در استان یزد، ادامه نقشه برداری غار بزرگ “کتله خور”، شرکت در اکسپدیشن های خارجی در کشورهای لهستان، فرانسه، لبنان، هندوستان، تونس، اتریش… و نیز برگزاری اکسپدیشن های مختلف داخلی، آموزش و برگزاری مانورهای امداد و نجات تیمی در غارهای کشور و پیمایش غار “چکور پینار” در کشور ترکیه با عمق ۱۱۹۶ متر (پیمایش اولین غار با عمق بیش از ۱۰۰۰ متر) در سال ۱۳۹۲ از جمله این فعالیتها می باشد.
 

کلید واژه ها