صعود قله خانتنگری توسط مهدی قلی پور

صعود قله خانتنگری توسط مهدی قلی پور

امروز 20 مرداد ماه “مهدی قلی پور” ساعت 5:30 صبح به وقت محلی پس از طی کردن هفت ساعت ونیم راه از کمپ 3 قله خانتنگری را بدون هم هوایی و بصورت انفرادی و به عنوان اولین صعود کننده از جبهه شمالی امسال توانست به این قله صعود کند. منبع خبر : کانال اطلاع رسانی مهدی […]

امروز 20 مرداد ماه “مهدی قلی پور” ساعت 5:30 صبح به وقت محلی پس از طی کردن هفت ساعت ونیم راه از کمپ 3 قله خانتنگری را بدون هم هوایی و بصورت انفرادی و به عنوان اولین صعود کننده از جبهه شمالی امسال توانست به این قله صعود کند.

منبع خبر : کانال اطلاع رسانی مهدی قلی پور


@tabrizmount

کلید واژه ها