گزارش تصویری جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین کمیته ها و مربیان و مدرسان رسمی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی

جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین کمیته ها و مربیان و مدرسان رسمی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی در تاریخ ۳۰-۰۴-۹۵ برگزار شد. – تاریخ جلسه اشتباهی ۳۱ تیرماه زده شده بود که بدین وسیله اصلاح میگردد و تاریخ صحیح روز چهار شنبه ۳۰ تیر ماه ۹۵ میباشد.   گزارش تصویری جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین گزارش تصویری جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین گزارش تصویری جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین گزارش تصویری جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین گزارش تصویری جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین گزارش تصویری جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین گزارش تصویری جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین گزارش تصویری جلسه هماهنگی و هم اندیشی مسئولین

کلید واژه ها